هر روز!
هر روز!

اعمال شب های قدر : اعمال شب های قدر :

اعمال شب های قدر : اعمال شب های قدر :

اعمال شب های قدر
: اعمال شب های قدر : شب نوزدهم اوّل شب‌هاى قدر است و شب قدر همان شبى است که در تمام سال شبى به خوبى و فضیلت آن نمى‌رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال مى‌شود و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است در آن شب به اذن پروردگار به زمین نازل مى‌شوند و به خدمت امام زمان(ع) مشرف مى‌شوند و آن‌چه براى هرکس مقدّر شده است بر امام زمان(ع) عرضه مى‌کنند.  اعمال شب‌هاى قدر بر دو نوع است؛ یکى آن‌که در هر سه شب باید انجام داد و دیگر آن‌که مخصوص است به هر شبى. پس آن چند چیز است:
: اعمال شب های قدر
به گزارش : اوّل: غسل؛ علاّمه مجلسى فرموده که غسل این شب‌ها را مقارن غروب آفتاب کردن بهتر است که نماز شام را با غسل بکند.
ادامه مطلب مطالب مرتبط اعمال شب های پرفضیلت قدر اعمال مشترک و خاص شب های قدر اعمال شبهای قدر – اعمال شب ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان فضیلت خاص و اعمال شب (قدر) 19 ماه رمضان اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان (شب قدر)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید