هر روز!
هر روز!

ویزیت‌ها سر به فلک می‌کشد ابلاغ تعرفه های خدمات

ویزیت‌ها سر به فلک می‌کشد 
 ابلاغ تعرفه های خدمات

ویزیت‌ها سر به فلک می‌کشد
ابلاغ تعرفه های خدمات درمانی در بخش خصوصی از سوی نظام پزشکی باعث شد تا جنگ لفظی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی شدت بیشتری بگیرد.


سال گذشته با وجود هدفمندی یارانه‌ها و مشکلاتی که نظام سلامت داشت تعرفه پزشکی 9 درصد افزایش یافت اما امسال به یکباره  نظام پزشکی 30 درصد تعرفه‌ها را بالا برد و برای همین وزیر بهداشت و معاونش اعلام کردند که برای حل این مشکل از سازمان نظام پزشکی به دیوان عدالت کشوری شکایت می‌کنند. 
 مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان در این باره گفته است: شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشکیل نشده است و در صورت تشکیل نشدن این شورا، تعرفه‌ها در دولت یا جای دیگر به تصویب خواهد رسید.
وی بدون اشاره به میزان تعرفه های درمانی سال به ایسنا گفت: معاونت درمان وزارت بهداشت قبلاً نظر خود را درباره تعرفه های درمانی اعلام کرده و من اکنون به عنوان وزیر بهداشت باید منتظر باشم تا در جلسه تعرفه های درمانی در دولت، از تعرفه های پیشنهادی وزارت بهداشت دفاع کنم.
افزایش 20 تا 30 درصدی
نظام پزشکی چند روز پیش و به دنبال اعتراض گروه‌های پزشکی مبنی بر ثابت ماندن نرخ تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌ها، تعرفه های درمان  سال در بخش خصوصی را اعلام کرد. طبق این مصوبه تعرفه ویزیت پزشکان در سال جاری 30 درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی نیز 20 درصد افزایش یافت.
تعرفه ویزیت پزشکان در سال جاری 30 درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی نیز 20 درصد افزایش یافت
در همین حال سجاد رضوی مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت به فارس‌، می‌گوید که مطابق قانون تعیین و اعلام تعرفه‌های خدمات پزشکی در بخش دولتی و غیر دولتی به عهده دولت است: بنابراین چون هنوز دولت این تعرفه‌ها را مصوب نکرده است، معیار نظارت وزارت بهداشت تعرفه‌های مصوب سال گذشته است.
به گفته وی از نظر وزارت بهداشت تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی غیر قانونی است و اگر پزشکان این تعرفه‌ها را از مردم بگیرند، تخلف کرده‌اند و با آن‌ها برخورد می‌شود.

همچنین حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با شیوه برخورد با تعرفه های جدید نظام پزشکی، اعلام کرد که سازمان نظام پزشکی باید صبر کند تا تعرفه‌ها توسط دولت اعلام شود و با مراکز درمانی که تعرفه‌هایی غیر از تعرفه های سال را دریافت می‌کنند، برخورد خواهد شد اما نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور عنوان کرد که تعرفه های جدید مصوب سال 1391 به مراکز مربوطه ابلاغ شده و پزشکان مطابق همین تعرفه عمل می‌کنند.
 
اما تنها وزارت بهداشت نبود که به این موضوع اعتراض کرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم افزایش 30 درصدی تعرفه پزشکی در شرایط کنونی به ضرر مردم اعلام کرد.
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: با توجه به این که هم‌اکنون بیماران عمده هزینه سلامت را پرداخت می‌کنند افزایش مجدد تعرفه‌ها نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و سبب بیچارگی مردم می‌شود.
با توجه به این که هم‌اکنون بیماران عمده هزینه سلامت را پرداخت می‌کنند افزایش مجدد تعرفه‌ها نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و سبب بیچارگی مردم می‌شود
او درباره افزایش هزینه های درمانی مردم به مهر می‌گوید: هم‌اکنون بر اساس قانون 70 درصد از هزینه بخش سلامت را بیمه و حدود 30 را مردم باید پرداخت کنندظ¬ اما متأسفانه این موضوع در کشور محقق نشده و بیماران مجبورند که افزون بر دو سوم هزینه را پرداخت کنند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور با وجودی که افزایش تعرفه پزشکی لازم است اما بیمارانی هستند که هیچ دفترچه درمانی ندارند و در این میان شاید آن‌ها باشند که بیشترین آسیب را ببینند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید