معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال GreenyLife طرح درآمدزایی Greeny Life تلفیقی است از طرحهای

 لینک
کانال GreenyLife 
 طرح درآمدزایی Greeny Life تلفیقی است از طرحهای

کانال GreenyLife
طرح درآمدزایی Greeny Life تلفیقی است از طرحهای جداشونده ( Break away) و چندسطحی ( Unilevel) که به نوعی یک طرح هیبرید ( Hybrid) محسوب می گردد، در این طرح تلاش شده است تا با تخصیص دادن درآمدی عالی و منطقی به توزیع کنندگان دارای رتبه های پایین تر وهمچنین توسعه بیشتر پاداش در رتبه های بالاتر، به نسبت تلاش بیشترافراد، درآمد قابل توجهی نصیب توزیع کنندگان شود. (جزئیات بیشتر)
@milad_GreenyLife

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید