مطالب جالب!
مطالب جالب!

آموزش Pascal • نرم افزار: نرم‌افزار یكی از

آموزش Pascal
• نرم افزار: نرم‌افزار یكی از بخش‌های اساسی كامپیوتر به شمار می‌آید، كه در واقع سخت‌افزار را بكار می‌گیرد. بعبارت دیگر رابط بین كاربر و سخت‌افزار را نرم‌افزار می‌نامند. نرم‌افزار در حقیقت روح و جان یك كامپیوتر است، كه به سخت‌افزار هویت می‌بخشد.
زبانهای برنامه‌نویسی : نرم‌افزارها توسط زبانهای برنامه‌نویسی نوشته می‌شوند. زبانهای برنامه‌نویسی، یك سیستم ارتباطی هستند كه توسط آنها می‌توان دستورات لازم را به ماشین انتقال داد. هرزبان برنامه‌نویسی به مجموعه‌أی از علایم، قواعد و دستورالعمل‌ها گفته می‌شود كه امكان ارتباط با كامپیوتر را جهت بیان كاری یا حل مسئله‌ای فراهم می‌كند. در حالت كلی زبانهای برنامه‌نویسی را به سه دسته زیر تقسیم‌بندی می‌كنند: 1.زبانهای سطح بالا 2.زبانهای سطح پایین 3.زبانهای سطح میانی زبان Pascal این زبان توسط پروفسور نیكلاس ویژت در انستیتو فنی فدرال سوئیس در در اواخر سال 1960 و اوایل 1970 مطرح گردید و به افتخار بلز پاسكال دانشمند فرانسوی قرن هفدهم میلادی، پاسكال نامگذاری شده است.پاسکال یک زبان سطح بالا است. اجزای تشکیل‌دهنده یک برنامه: 1.کلمات ذخیره‌شده ( Reserved Words ) 2.شناسه‌ها ( identifier )
کلمات ذخیره‌شده ( Reserved Words ) کلمات ذخیره شده، کلماتی هستند که مترجم زبان آنها را می‌شناسد و معنای خاصی برای زبان دارند. مترجم زبان به محض مشاهده این کلمات اعمال خاصی را انجام می‌دهد. هر زبان دارای تعداد مشخصی کلمات ذخیره شده می‌باشد و این تعداد قابل افزایش توسط برنامه‌نویس نیست. بعضی از کلمات ذخیره شده در پاسکال عبارت است از : And,file,goto,var, while,unit,until,program,procedure,.. شناسه‌ها ( identifier ) شناسه در پاسکال برای نامگذاری ثابتها، تایپها، پروسیجروها، توابع، میدانهای یک رکورد، برنامه و همچنین یونیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالت کلی دو نوع شناسه وجود دارد : 1.id های استاندارد: این نوع id ها از قبل در زبان پاسکال تعریف شدهاند و در برنامهها، معنای خاصی دارند .
2.Id های غیراستاندارد: این نوع id ها بوسیله کاربر بطور مجزا تعریف میشوند و اصطلاحاً به آنها userdefined گفته میشود. ساختار برنامه در زبان پاسکال : اجزاء اصلی یک برنامه به زبان پاسکال بصورت زیر می‌باشد: 1. عنوان برنامه 2.قسمت تعاریف برنامه 3.قسمت دستور العملها
قسمت تعاریف برنامه: 1.اعلان ثابتها Constant Declaration 2.اعلان انواع Type Declaration 3.اعلان متغیرها Declaration Variable 4.اعلان برچسبها Declaration Label
درحالت کلی می‌توان شکل یک برنامه در زبان پاسکال را بصورت زیر بیان کرد: 1.استفاده از کلمه ذخیره شده Program و اسم برنامه ( که می‌تواند بکار برده نشود ) 2.قسمت تعاریف شناسه‌ها 3.بلوک اصلی برنامه که با Begin شروع و به End همراه نقطه ( . ) ختم می‌شود. 4.هر دستور در پاسکال به ( ; ) ختم می‌شود. فرم کلی برنامه در پاسکال: ; نام program ; تعریف ثابت Const ; تعریف متغیرVar ;تعریف نوع Type BRGIN ; دستورات برنامه END; متغیرها (Variables) متغیر، محلی از حافظه است که دارای نوع و اسم می‌باشد. نوع متغیر همان نوع داده بوده و اسم متغیر از قواعد اسم‌گذاری شناسه تبعیت می‌کند. انواع داده‌ها ( data types ): 1.داده‌های ساده (Simple data type) .2داده‌های ساخت‌یافته ( ( Structural Data Types 3. داده‌های اشاره‌گر (Pointer Data Types)
داده‌های ساده (Simple data type) 1.انواع صحیح شامل اعداد بدون ممیز است متداولترین انواع صحیح را در شكل زیر ببینید:
2.اعداد اعشاری: شامل اعداد با نقطه ممیز است متداولترین آن در شكل زیر ببینید::
3.:Char این نوع داده که به آن کاراکتری می گویند حداکثر می تواند یک کاراکتر را در خود نگه دارد و اندازه آن یک بایت از حافظه را اشغال می کند. 4.نوع String: این نوع داده برای ذخیره رشته ها مثل اسامی افراد به کار می رود حداکثر طول آن 255 کاراکتر است در ضمن برای هر رشته باید طول آن را مشخص کنیم در غیر این صورت طول آن را به طور پیش فرض 80 در نظر می گیرد. 5.نوع Boolean: این نوع داده که داده های بولی خوانده می شود مقادیر این نوع داده های بولی دارای دو ارزش درستی یا نادرستی است که در پاسکال با 0و1 نمایش می دهند 0 به معنای نادرستی و1 به معنای درستی است.
2.انواع داده‌های ساخت‌یافته عبارتند از: • آرایه‌ها • رکوردها • مجموعه‌ها • فایلها 3. داده‌های اشاره‌گر (Pointer Data Types) ممکن است در نوشتن برنامه، نوع داده‌های بحث شده در بالا به دلایل مختلف از جمله مشخص نبودن تعداد ورودیهای مسئله و غیره مشخص نباشد لذا نیاز به متغیرهایی هست که بتوانند آدرس متغیرهای دیگر را در خود نگه دارند، این نوع داده‌ها، داده‌های اشاره‌گر نام دارند. • در پاسکال برای معرفی متغیرها بصورت زیر عمل می‌کنند: Var ; نوع متغیر: اسم متغیر • برای تعریف یک ثابت بصورت زیرعمل می‌کنیم : ; مقدار ثابت = اسم متغیر Const
شکل کلی یک دستور جایگزینی در پاسکال بصورت زیر است: عبارت محاسباتی = : اسم شناسه عبارت قیاسی یا عبارت منطقی افزودن توضیحات به برنامه (Comment): افزودن مطلب توضیحی در درون خود برنامه عملی پسندیده و مطلوب است بدین ترتیب که بعد از

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید