نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

آموزش Safe 12.1 Mehregan Safe Software Computer مطالبي که

آموزش Safe 12.1 Mehregan Safe Software Computer 
 مطالبي که

آموزش Safe 12.1 Mehregan Safe Software Computer
مطالبي که در اين مجموعه خواهيد يافت: - فصل اول: طراحي بتن (1) - فصل دوم: طراحي بتن (2) - فصل سوم: نکات مهم در تحليل و طراحي سازه‌ها - فصل چهارم: آشنايي با طراحي پي و دال‌ها - فصل پنجم: آشنايي با برنامه‌ي Safe - فصل ششم: آشنايي با منوهاي View، Edit و File - فصل هفتم: آشنايي با منوهاي Deline، Draw، Select و Assign - فصل هشتم: آشنايي با منوهاي Run، Display، Design و Option - فصل نهم: آشنايي با روند تحليل و طراحي يک پي منفرد - فصل دهم: آشنايي با روند تحليل و طراحي يک پي نواري - فصل يازدهم: آشنايي با روند تحليل و طراحي پي گسترده - فصل دوازدهم: آشنايي با روند تحليل و طراحي يک دال

مشخصات
گروه سني: بزرگسال
نوع ديسک: DVD
تعداد ديسک: 1 حلقه
مدت آموزش: 726 دقيقه
موضوع: مهندسي
نسخه: 12.1
ساير توضيحات: - حداقل سیستم‌عامل مورد نیاز: XP و Seven

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید