هر روز!
هر روز!

ساخت ماهواره توسط ۱۴ دختران نوجوان : ساخت ماهواره توسط

ساخت ماهواره توسط ۱۴ دختران نوجوان : ساخت ماهواره توسط

ساخت ماهواره توسط ۱۴ دختران نوجوان
: ساخت ماهواره توسط ۱۴ دختران نوجوان
اولین ماهواره خصوصی آفریقا به دست دختران نوجوان ساخته شد.  آفریقا اولین ماهواره خصوصی خود را در ماه می سال آینده با هدف نظارت بر شرایط آب و هوایی به فضا پرتاب می کند.
به گزارش : بر خلاف بسیاری از ماهواره های خصوصی که وجود دارند، این ماهواره را ۱۴ دختر نوجوان در افریقای جنوبی ساخته اند.
این دانش آموزان، بار مفید این ماهواره را بیش از قطب های زمین طراحی کرده اند تا سطح قاره آفریقا را اسکن کند.
ظرفیت بار این ماهواره، داده های تصویری حرارتی را به صورت دقیق و دو بار در روز برای پیشگیری از فاجعه ها و بهبود امنیت غذایی ارسال می کند.
 این ماهواره برای تعیین و پیش بینی مشکلات آینده آفریقا ساخته شده است.
نظارت بر رشد مواد غذایی، درختان و پوشش گیاهی از راه دور، همچنین آتش سوزی جنگل و وقوع سیل از جمله امکانات این ماهواره خواهد بود.
این گروه شامل دخترانی از نامیبیا، مالاوی، کنیا و روانداست.
محققان امیدوارند در سال ۲۰۱۷ این ماهواره را با موفقیت پرتاب کنند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید