هر روز!
هر روز!

سینک دستشویی شیشه ای مینیمالیستی/ تصاویر : این سینک دستشویی

سینک دستشویی شیشه ای مینیمالیستی/ تصاویر 
 : این سینک دستشویی

سینک دستشویی شیشه ای مینیمالیستی/ تصاویر
: این سینک دستشویی مینیمالیستی توسط طراح خلاق بلغاری ویکتور واسیلیو، که در کپنهاگ، دانمارک در رشته ی معماری درس خوانده و در حال حاضر در میلان، ایتالیا زندگی می کند طراحی و تولید شده است.
به گزارش : نمونه کارهای این هنرمند استفاده از یک روش مدرن مینیمالیستی را تلاش می کنند.
این سینک دستشویی KUB نام دارد.
 
سینک دستشویی شیشه ای مینیمالیستی/ تصاویر : سینک دستشویی شیشه ای مینیمالیستی/ تصاویر
: سینک دستشویی شیشه ای مینیمالیستی/ تصاویر

 برای ارسال اولین نظر کلیک کنید