مطالب جالب!
مطالب جالب!

آگهی استخدام در بانک کارآفرین (ریاست و معاونت شعبه)

آگهی استخدام در بانک کارآفرین (ریاست و معاونت شعبه)

آگهی استخدام در بانک کارآفرین (ریاست و معاونت شعبه)
بانک کارآفرین در راستا برنامه توسعه شعب خود از بازنشسته فرهیخته سیستم بانکی بانک های تجاری برای تصدی سمت های ریاست و معاونت دعوت به همکاری می نماید…  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید