مکان یار
مکان یار

پارک اقاقیا (بوستان اقاقیا) آدرس: ایران - تهران - تهران کیلومتر

پارک اقاقیا (بوستان اقاقیا)
آدرس: ایران - تهران - تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، بین خیابان نهم و سیزدهم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید