هر روز!
هر روز!

شیوع جنجالی ویروس زیکا در جهان (عکس) : شیوع جنجالی

شیوع جنجالی ویروس زیکا در جهان (عکس) : شیوع جنجالی

شیوع جنجالی ویروس زیکا در جهان (عکس)
: شیوع جنجالی ویروس زیکا در جهان (عکس)
: زیکا چه نوع ویروسی است و چه مشخصه هایی دارد؟
 
 
به گزارش : زیکا ویروسی است که از طریق یک پشه به انسان منتقل می شود و در حال حاضر در بخش وسیعی از آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب شیوع یافته و به سرعت در حال گسترش است.
 
 
به گزارش به عقیده محققان برزیلی و پژوهشگران «سازمان بهداشت قاره آمریکا» شواهد فزاینده حاکی از ارتباط ویروس زیکا با بروز بیماری «میکروسفالی» است.
 
 
میکروسفالی اختلالی در دستگاه عصبی است که در نتیجه تولد نوزادان با جمجمه و مغز کوچکتر از حد معمول ایجاد می شود.
  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید