هر روز!
هر روز!

مصرف کافئین برای کودکان اکیدا ممنوع! : مصرف کافئین برای

مصرف کافئین برای کودکان اکیدا ممنوع! : مصرف کافئین برای

مصرف کافئین برای کودکان اکیدا ممنوع!
: مصرف کافئین برای کودکان اکیدا ممنوع!

اگرچه تأثیر افزایش فشارخون و کاهش ضربان قلب در مصرف کافئین مطلب جدیدی نیست اما مطالعات جدید برخی تأثیرات ترسناک را برای مصرف کافئین در کودکان و نوجوانان نشان می دهد.در این مطالعه 52 کودک در دو گروه سنی مختلف شرکت کردند. به گروه کم سن تر معادل نصف تا یک بطری نوشابه و به گروه نوجوانان یک تا دو بطری نوشابه داده شد. در گروه نوجوانان، پسران فشارخون کمی بالاتر نسبت به دختران تجربه کردند ولی در گروه کم سن تر هیچ تفاوت مهمی بین جنسیت ها دیده نشد، کافئین ضربان قلب آن ها را کاهش داده و فشارخونشان را افزایش داد.
به گزارش : کافئین در برنامه غذایی کودکان هیچ جایگاهی ندارد دکتر جنیفر تمپل مؤلف این مقاله و دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای دانشگاه Buffalo (غرب نیویورک) می گوید تحقیقات نشان می دهد حتی دوز کم کافئین بر سیستم قلب و عروق کودکان تأثیر می گذارد. وی اذعان کرد در حال حاضر داده های کافی در مورد کودکان نداریم که بتوانیم در مورد تأثیرات بلندمدت مصرف مکرر کافئین چیزی بگوییم. او می گوید کافئین در برنامه غذایی کودکان هیچ جایگاهی ندارد، تا زمانی که آن ها به سن جوانی (18 سالگی) برسند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید