هر روز!
هر روز!

لوئی سیزدهم لویی سیزدهم (به فرانسوی: Louis XIII de France)

لوئی سیزدهم لویی سیزدهم (به فرانسوی: Louis XIII de France)

لوئی سیزدهم
لویی سیزدهم (به فرانسوی: Louis XIII de France) (۲۷ سپتامبر ۱۶۰۱ - ۱۴ مه ۱۶۴۳)، معروف به لویی درستکار، از ۱۶۱۰ تا ۱۶۴۳ شاه فرانسه بود.
او فرزند ارشد هانری چهارم و ماریِ مدیچی بود.
وی در ۸٫۵ سالگی به حکومت رسید و در دوران صغارت وی مادرش ماری مدیچی نایب‌السلطنه بود که زمام امور را به معشوق منفورش کونسینو کونسینی ایتالیایی سپرده بود. او پس از کبیر شدن مارشال دو انکر کونسینی را خفه کرد و مادرش را تبعید کرد که در غربت فوت کرد. لوئی با آن اتریش، دختر پادشاه اسپانیا ازدواج کرد و از وی دارای دو فرزند پسر با نام‌های لوئی چهاردهم یا کبیر و فیلیپ دو اورلئان شد. فلیپ سر سلسلهٔ خامندان اورلئان بود و فرزندش با نام فلیپ اگالیته پس از لوئی چهاردهم به نیابت سلطنت لوئی پانزدهم رسید. همچنین یکی از نوادگانش با نام لوئی فلیپ دو اورلئان در موج انقلاب ۱۸۳۰ پس از شارل دهم تا ۱۸۴۸ به سلطنت رسید.
در زمان لوئی سیزدهم فرانسه یکی از قدرت‌های مهم اروپا بود که آن مرهون خدمات صدراعظم او کاردینال ریشلیو ملقب به عالیجناب سرخ پوش بود. وی قدرت حکام محلی را کاهش داد و حکومت فئودالی را بسیار تضعیف کرد. او همچنین ارتش را انتظام بخشید و شورشیان پروتستان را سرکوب کرد. با مرگ وی و با رسیدن کاردینال مازارن به صدارت عظمی مدتی هرج و مرج فرانسه را فرا گرفت.
لوئی سیزدهم و کاردینال ریشلیو به فاصلهٔ چند ماه از یک دیگر فوت کردند. لوئی سیزدهم در ۱۶۴۳ پس از مدتی بیماری درگذشت و در کلیسای سن‌دنی پاریس دفن شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید