مکان یار
مکان یار

قلعه منوجان آدرس: ایران - کرمان - منوجان‎ خیابان امام قلعه

قلعه منوجان آدرس: ایران - کرمان - منوجان‎ خیابان امام قلعه

قلعه منوجان
آدرس: ایران - کرمان - منوجان‎ خیابان امام

قلعه منوجان یکی از قلعه های تاریخی استان کرمان محسوب می شه، که در این شهر واقع شده. این قلعه که اکنون رو به ویرانی می ره یادگاری از عهد ساسانیانه و به نظر می رسه که معمار قلعه های بم و کهنوج و منوجان یک نفر بوده.
بقایای یک کوره آجرپزی در حدود ۳ کیلومتری قلعه وجود داره. معروفه که هر روز سه هزار نفر کارگر از محل کوره ی آجر پزی که اکنون آثار آن وجود داره تا پای قلعه می ایستادند و آجرها را دست به دست می کردند تا هر آجر به
پای قلعه می رسیده . بدین سان قلعه ای مستحکم و استوار با آجر و ساروج ساخته می شه که در دورانهای گذشته جان پناه و ماوای مهمی برای اهل منطقه به شمار می رفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید