مکان یار
مکان یار

موزه پارینه سنگی زاگرس آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان

موزه پارینه سنگی زاگرس آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان

موزه پارینه سنگی زاگرس
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان مدرس، روبروی مسجد جامع

موزه پارینه سنگی زاگرس نام موزه ای تخصصی در زمینه پیش از تاریخه که در ردیف موزه های تخصصی جهان قرار داره و به عنوان نخستین موزه پارینه سنگی خاورمیانه شناخته می شه. این موزه در تکیه بیگلر بیگی و خیابان مدرس شهر کرمانشاه قرار داره که در سال ۱۳۸۶ توسط فریدون بیگلری و مرادی بیستونی تأسیس شده و شامل مجموعه ای از ابزار آلات سنگی و استخوان های انسان از دوره های پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر رو شامل می شه.قدیمی ترین اثری که در این موزه نگهداری می شه مربوط به ابزار سنگیه که با قدمت نزدیک به یک میلیون سال که در کشف رود خراسان کشف شده . همچنین در موزه مولاژهایی از جمجمه انسان نئاندرتال، انسان هوشمند، و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان عصر سنگ نمایش داده می شه .
این موزه دارای چهار اتاق است که در آن ها آثاری متعلق به دوره های دیرینه سنگی و نوسنگی با قدمت ۱۰۰ هزار تا ۸ هزار سال پیش نگهداری می شوند.
نقشه موقعیت غارها، پناهگاه ها و دیگر زیستگاه های دور&

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید