مسیر سبز
مسیر سبز

وقتی شنیدنی ها دیدنی و دیدنی ها شنیدنی می شوند!

وقتی شنیدنی ها دیدنی و دیدنی ها شنیدنی می شوند!

وقتی شنیدنی ها دیدنی و دیدنی ها شنیدنی می شوند!
شرکت اپل سیستمی را ابداع کرده که می تواند متن را به گفتار و گفتار را به متن تبدیل کند. این سیستم بر روی آی فون قابل اجراست. این سیستم مناسب محیط های شلوغ و شرایطی است که کاربر امکان بلند صحبت کردن را نداشته باشد. این سیستم به ویژه برای استفاده کسانی خوب است که جلسه یا نشست های کاری، زیاد در برنامه روزانه شان وجود دارد.راه حل اپل برای حل مشکل محیط های شلوغ، تشخیص صدا در گوشی تلفن همراه است؛ به این ترتیب که در صورت سر و صدای زیاد در محیط بیرون، تلفن به صورت خودکار صحبت های یک طرف را برای مخاطب به متن تبدیل می کند. برعکس اگر شخص در جلسه یا نشستی حضور داشته باشد، به جای صحبت می تواند متنی را برای مخاطب خود بفرستند که این متن برای مخاطبش به گفتار تبدیل می شود.

همچنین، اگر به دلیلی غیر از این نیاز به نوشتن پیام باشد، این سیستم می تواند برای هر دو طرف صحبت فعال شود، به این شکل که هر دو طرف در حال صحبت کردن هستند، اما صحبت هایشان برای طرف مقابل به متن تبدیل می شود.

منبع : Banki.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید