مطالب جالب!
مطالب جالب!

تولد نوزادی دو سر در زاهدان ! رییس بیمارستان

تولد نوزادی دو سر در زاهدان ! 
 رییس بیمارستان

تولد نوزادی دو سر در زاهدان !
رییس بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان گفت: این نوزاد به اصطلاح دو قلو از سر به هم چسبیده، دارای دو قفسه سینه، یک ریه و یک قلب است که نیم تنه پایین یک انسان کامل را دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید