مسیر سبز
مسیر سبز

جدول شرایط دانشگاهها برای اعطای خوابگاه در مهرماه دانشگاههای

جدول شرایط دانشگاهها برای اعطای خوابگاه در مهرماه 
 دانشگاههای

جدول شرایط دانشگاهها برای اعطای خوابگاه در مهرماه
دانشگاههای کشور وضعیت ارائه تسهیلات خوابگاهی خود را در سال تحصیلی 91 - 90 اعلام کردند براین اساس 75 دانشگاه تاکید کردند که تعهدی در تامین خوابگاه ندارند و در صورت تامین خوابگاه شرایط خاصی برای واگذاری وجود دارد.

89 هزار و 502 نفر بر اساس ظرفیت اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در دوره روزانه دانشگاهها در پنج گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی پذیرفته می شوند که بر اساس اعلام دانشگاهها ظرفیت خوابگاهی برای این گروه محدود است.

همچنین 27 هزار و 246 نفر در دوره شبانه دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد این در حالی است که دانشگاههای کشور تاکید کرده اند که هیچ تعهدی در برابر تامین خوابگاه برای دانشجویان دوره شبانه وجود ندارد.

وضعیت خوابگاهی دانشگاههای بزرگ کشور در سال تحصیلی 91 - 90 بر اساس توضیحات دفترچه کنکور سراسری ردیف نام دانشگاه وضعیت خوابگاه ردیف نام دانشگاه وضعیت خوابگاه 1   دانشگاه تهران عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه تحت هیچ شرایطی 17 دانشگاه هرمزگان   معذور از ارائه خوابگاه به دانشجویان کلیه دوره ها 2 دانشگاه شهیدبهشتی عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه، بومی، مهمان و انتقالی 18   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) ارائه خوابگاه به 40 درصد روزانه ها با اولویت رتبه 3   دانشگاه علامه طباطبایی معذور از واگذاری هرگونه امکان اسکان 19 دانشگاه رازی عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه 4 دانشگاه اصفهان ارائه خوابگاه به دارندگان رتبه زیر 500 غیربومی 20 دانشگاه مازندران فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی و یا اسکان دانشجویی 5   دانشگاه الزهرا(س )  عدم ارائه خوابگاه به استان تهران و دانشجویان شبانه 21   دانشگاه قم عدم تعهد برای ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه و شبانه یا زن و مرد 6 دانشگاه خواجه نصیر عدم تعهد برای ارائه خوابگاه برای دانشجویان                                             22 دانشگاه سمنان   معذوریت از واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه 7 دانشگاه علم و صنعت فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی برای دانشجویان متأهل و خواهران 23 دانشگاه سیستان و بلوچستان عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان مجرد و متاهل
در دوره شبانه، نیمه متمرکزو نیمه حضوری 8 دانشگاه بوعلی همدان ارائه خوابگاه به روزانه غیربومی رتبه زیر 2 هزار 24 دانشگاه شهرکرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه 9 دانشگاه خلیج فارس بوشهر   فقدان خوابگاه و عدم تعهد در قبال تأمین خوابگاه 25 دانشگاه شهیدباهنر کرمان عدم مسئولیت در برابر واگذاری خوابگاه به دانشجویان 10   دانشگاه تبریز عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه 26 دانشگاه شهیدچمران اهواز عدم تعهد در برابر خوابگاه دانشجویان شبانه 11 دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی عدم امکان ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره شبانه 27 دانشگاه شهیدمطهری عدم تعهد برای تامین خوابگاه برای خواهران 12 دانشگاه فردوسی  مشهد اسکان پذیرفته شدگان دوره روزانه غیربومی بر اساس رتبه قبولی 28 دانشگاه شیراز عدم امکانات و تعهدی برای اسکان دانشجویان شبانه 13 دانشگاه تربیت معلم تهران   دانشگاه در واگذاری خوابگاه تعهدی ندارد 29 دانشگاه صنعت آب و برق عدم تعهد نسبت به تأمین مسکن یا خوابگاه دانشجویان 14 دانشگاه گیلان فاقد خوابگاه برای مقاطع مختلف دوره های روزانه و شبانه 30   دانشگاه کردستان   عدم تعهد در ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه 15 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان امکان تامین مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و ... ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید