مطالب جالب!
مطالب جالب!

عیدی امسال کارمندان دولت 340 هزار تومان سایت روزنامه

عیدی امسال کارمندان دولت 340 هزار تومان 
 سایت روزنامه

عیدی امسال کارمندان دولت 340 هزار تومان
سایت روزنامه دولت  در این مورد نوشت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1390، دستگاه‌ها را ملزم کرد مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ 340 هزار تومان منظور کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید