مطالب جالب!
مطالب جالب!

عکسی دیدنی و متفاوت از چارلی چاپلین همه ما

عکسی دیدنی و متفاوت از چارلی چاپلین 
 همه ما

عکسی دیدنی و متفاوت از چارلی چاپلین
همه ما چارلی چاپلین را با سبیل و کلاه خنده دارش می شناسیم. عکس زیر متعلق به 27 سالگی چارلی چاپلین است و کمتر کسی او را با چنین چهره‌ ای دیده و همه ما او را با سبیل و کلاه خنده دارش می شناسیم.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید