مکان یار
مکان یار

آمفی تئاتر کلسئوم | Colosseum آدرس: ایتالیا - رم Piazza del

آمفی تئاتر کلسئوم | Colosseum آدرس: ایتالیا - رم Piazza del

آمفی تئاتر کلسئوم | Colosseum
آدرس: ایتالیا - رم Piazza del Colosseo، ۹، ۰۰۱۸۴ Roma، Italy

کلسئوم یک تماشاخانه بیضی شکل در رمِ، که اگه فقط قصد دیدن یه جا رو تو رم داشته باشین، اینجا بهترین جاست.
تعداد ردیف های صندلی اون به تعداد پنجاه هزار می رسه و ۸۰ در ورودی داره. کلسیوم به عنوان اولین آمفی تئاتر دائمی و ماندگار ساخته شده در رم، در زمین های باتلاقی ما بین تپه های اسکوئیلین و کائلین واقع شده. در این مجموعه امپراطوری روم شاهد فجیع ترین جنایات به شکل کشتار بردگان و مسیحیان بوده، نبردهای خونین بر سر مرگ و زندگی گلادیاتورها یکی از سرگرمی های روزانه امپراطوران و اشرافیان رم بوده. قدمت تاریخی و شکوه و جلال این عمارت از یک سو و کارآمدی اون برای اجرای نمایش و امکان کنترل جمعیت، از سوی دیگه، باعث شد این سالن یکی از بزرگترین بناهای معماری رم باستان به شمار بره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید