مسیر سبز
مسیر سبز

پیام اشکان دژاگه برای ملی پوشان خبرآنلاین: اشکان دژاگه

پیام اشکان دژاگه برای ملی پوشان 
 خبرآنلاین: اشکان دژاگه

پیام اشکان دژاگه برای ملی پوشان
خبرآنلاین: اشکان دژاگه از هم تیمی هایش خواست به خاطر شادی مردم ایران هر کاری که می توانند انجام بدهند تا تیم ملی پیروز باشد.

اشکان دژاگه یار مصدوم تیم ملی در پیامی به همبازیانش در تیم ملی از آنها خواست تا تلاش کنند و برای شان نوشت:« این بازی را می بریم برای شادی مردم ایران.»


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید