مکان یار
مکان یار

جنگل اولنگ آدرس: ایران - سمنان - شاهرود ۸۵ کیلومتری شمال

جنگل اولنگ آدرس: ایران - سمنان - شاهرود ۸۵ کیلومتری شمال

جنگل اولنگ
آدرس: ایران - سمنان - شاهرود ۸۵ کیلومتری شمال شاهرود

جنگل اولنگ در فاصلۀ ۸۵ کیلومتری شمال شاهرود در امتداد جنگل های ابر و قطری قرار دارد و از شمال به جنگل­ های استان گلستان، از شرق، غرب و جنوب به ارتفاعات حوضۀ آبریز شهرستان شاهرود محدود می شود.
منطقۀ اولنگ در حقیقت منطقه­ ای است که بین دو فرهنگ متفاوت واقع شده است. در آبریز جنوبی روستاهای شاهرود و در آبریز شمالی روستاهای رامیان قرار گرفته اند.
جنگل و ارتفاعات اولنگ بخشی از چشم انداز منطقۀ جنگلی شاهرود است که به علت وجود اقلیم مرطوب و خنک و نزدیکی به شاهرود، برای جلب گردشگران در فصل بهار، تابستان و پاییز قابل برنامه ریزی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید