هر روز!
هر روز!

درخت زینتی یوکا مناسب فضای سبز درختان زینتی : درخت زینتی

درخت زینتی یوکا مناسب فضای سبز درختان زینتی : درخت زینتی

درخت زینتی یوکا مناسب فضای سبز
درختان زینتی : درخت زینتی بوکا می تواند تا ارتفاع ۹ متر رشد و در حدود ۴ متر گسترده شود, البته به طور معمول ارتفاع آن به ۶ متر می رسد.
درخت زینتی یوکا مناسب فضای سبز : درخت زینتی یوکا مناسب فضای سبز
: درخت زینتی یوکا مناسب فضای سبزبه گزارش : توضیحات بیشتر :
برگ های گیاه زینتی بوکای امریکایی مانند بند, بدون ستون فقرات و تا ۱٫۲ متر طول دارد و گل های آن نیز سفید رنگ بوده و در تابستان تولید شده و به دنبال آن میوه های قهوه ای رنگ گوشتی و تخم مرغی شکل ظاهر میشود که تا ۲٫۵ سانتی متر طول دارد.
گیاه زینتی بوکا می تواند در انواع خاک ها رشد کرده و در برابر خشکسالی مقاوم است به همین جهت به عنوان گیاه زینتی آپارتمانی مورد استقبال قرار گرفته است.


نکته :
درخت زینتی یوکا در صورت آبیاری بیش از اندازه در معرض پوسیدگی ریشه قرار میگیرند و نباید زیاد آبیاری شوند.
جهت تمیز نمودن برگ ها از پارچه یا اسفنج مرطوب استفاده کنید و از مواد براق کننده استفاده نکنید.
تکثیر یوکا با جدا کردن پاگیاه در بهار, کاشت بذر در بهار در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و کاشت قلمه در شن و ریشه دار نمودن آنها امکان پذیر است.
تکثیر گیاه زینتی بوکا :
در بهار پاگیاه را حدا کنید, در دمای ۲۰ درجه بهاری اقدام به کاشت بذر نمایید.
قلمه ها را می توانید در شن برای ریشه زدن کشت کنید.
آرشیو ⇐ درختان زینتی
مجله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید