مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: واکنش عجیب پلیس روس تابناک: شهروند روسی به

فیلم: واکنش عجیب پلیس روس
تابناک: شهروند روسی به صحبت کردن با تلفن همراه و نبستن کمربند ایمنی راننده اتوموبیل پلیس اعتراض میکنه و در ادامه احترام پلیس واکنش تحسین آمیزی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید