هر روز!
هر روز!

نحوه انجام سجده سهو نحوه انجام سجده سهو : نحوه

نحوه انجام سجده سهو 
 نحوه انجام سجده سهو : نحوه

نحوه انجام سجده سهو
نحوه انجام سجده سهو : نحوه انجام سجده سهو
: نحوه انجام سجده سهو


دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید: " بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله " یا "بسم الله و بالله اللهم صلی علی محمد و آل محمد ".


به گزارش : ولی بهتر است بگوید "بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته " بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید