هر روز!
هر روز!

فیلم آموزش رنگ آمیزی تیشرت ساده : فیلم آموزش رنگ

فیلم آموزش رنگ آمیزی تیشرت ساده : فیلم آموزش رنگ

فیلم آموزش رنگ آمیزی تیشرت ساده
: فیلم آموزش رنگ آمیزی تیشرت ساده
فیلم آموزش رنگ آمیزی تیشرت ساده
به گزارش : برای رنگ آمیزی تیشرت ساده ابتدا تیشرت را از وسط گرفته و بپیچانید و بعد ستاره ها را بر روی آن قرار دهید .. رنگ اکرلیک را با آب مخلوط کرده و بر روی لباس اسپری کنید و بر روی مسواک رنگ اکرلیک پررنگ تر زده و بر روی لباس بچکانید و ستاره ها را برداشته و لباس را باز کنید … .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید