مکان یار
مکان یار

مزار خواجه یار آدرس: ایران - خراسان رضوی - خواف خواجه

مزار خواجه یار
آدرس: ایران - خراسان رضوی - خواف خواجه یار

این بنا که معروف به مزاره، در جنوب غربی شهر خواف قرار گرفته. از یک طرف مشرف به کوه خواجه یار و از سوی دیگر به تپه های مجاور محدود می شه.
مجموعه ایست از دو آب انبار و یک مقبره . بنای کوشک مانندیست دو طبقه که در دوره قاجار ساخته شده. ۱۴ متر طول و۶/۷۰ متر عرضشه این بنا مشرف به محوطه ای محصور در دیوار خشکه چین سنگیه و سکویی بلند بطول ۸ متر و عرض ۱ متر روی پایه های آجری در میان محوطه واقع شده ،برخی میگویند یکی از یاران امام حسن (ع ) بوده که در زمان این امام و هنگام حمله ایشان به ایران در جنگ با کفار وزرتشتیان به شهادت رسیده و در همان مکان بخاک سپرده شده .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید