اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

بابک حاتمی به پرسپولیس پیوست به گزارش ""، بابک حاتمی

بابک حاتمی به پرسپولیس پیوست به گزارش ""، بابک حاتمی

بابک حاتمی به پرسپولیس پیوست
به گزارش ""، بابک حاتمی که مد نظر حمید درخشان بود در نهایت با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید