مطالب جالب!
مطالب جالب!

حدود نظارت در دوران نامزدی در دوران نامزدی، دختر

حدود نظارت در دوران نامزدی 
 در دوران نامزدی، دختر

حدود نظارت در دوران نامزدی
در دوران نامزدی، دختر و پسر تحت نظر و با توافق خانواده‌ها با حفظ ادب و مراعات ارزش‌های اخلاقی می‌توانند با خانواده‌های یکدیگر رفت و آمد کرده و در حد و مرز مشخصی با هم صحبت کنند یا بیرون بروند تا یکدیگر را بشناسند. در این دوران به جای ایجاد روابط احساسی و هیجانی باید به تحلیل ملاک‌های اصلی زندگی پرداخت و از نظرات یکدیگر باخبر شد که مشکلی پیش نیاید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید