هر روز!
هر روز!

نیمه شعبان چه 1393 روزی است؟ : نیمه شعبان چه

نیمه شعبان چه 1393 روزی است؟ : نیمه شعبان چه

نیمه شعبان چه 1393 روزی است؟
: نیمه شعبان چه 1393 روزی است؟
: نیمه شعبان چه 1393 روزی است؟
: : نیمهٔ شعبان (۱۵ شعبان در گاهشماری هجری قمری) یکی از جشن های مسلمانان شیعه است که هم زمان با روز تولد امام دوازدهم شیعیان، امام زمان است.
به گزارش : شعبان هشتمین ماه در گاه شماری هجری قمری است. ماه های رجب، شعبان و رمضان در میان مسلمانان اهمیّت زیادی دارند.از پیامبر اسلام چنین نقل شده است که شعبان «ماه من» است.
روز نیمه شعبان در سال 1393 برابر است با تاریخ جمعه 1393/03/23
 
روز تولد امام دوازدهم شیعیان
سال تولد امام دوازدهم شیعیان را سال ۲۵۵ یا ۲۵۶ هجری نقل کرده اند.علت اختلاف شاید این بوده است که در سابق، تاریخ را با حروف ابجد می نوشتند و درباره سال تولد حجت بن حسن بین واژ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید