مسیر سبز
مسیر سبز

کودک‌ربايي 150 ميليون توماني كارگران! هشت كارگر افغاني كه

کودک‌ربايي 150 ميليون توماني كارگران! 
 هشت كارگر افغاني كه

کودک‌ربايي 150 ميليون توماني كارگران!
هشت كارگر افغاني كه براي كسب ثروت، كودك 5 ساله همكار خود را ربودند، دستگير شدند.

با مراجعه مرد جواني در اولين روز مرداد ماه سالجاري پرونده‌اي تحت عنوان «آدم‌ربايي» پيش روي ماموران کلانتري 111 هفت چنار گشوده شد.

وي با اعلام خبر ربوده شدن فرزندش، به مأموران گفت: پسرم در روز گذشته به قصد رفتن به خانه مادربزرگش از خانه خارج که ربوده شد.

وي در مورد اعاي ربوده شدن فرزندش به مأموران گفت: پس از آنکه متوجه دير کردن پسرمان شديم، به همراه مادرش به جستجوي او پرداخته و براي همين به خانه مادرم رفته اما هيچ کس از او اطلاعي نداشت و درحين باز کردن در خانه متوجه پاکت نامه‌اي شده و پس از باز كردن در پاكت متوجه شديم كه پسرمان ربوده شده است و آم ربايان درقال آزادي پسرمان بايد مبلغ 150 ميليون تومان درخواست كردند.

با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور داديار شعبه دوم دادسراي ناحيه 27 تهران، پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

با مراجعه پدر کودک ربوده شده به اداره يازدهم، وي ضمن معرفي خود به عنوان يکي از مهاجرين کشور افغانستان به ايران، به کارآگاهان گفت كه از حدود 15 سال پيش به صورت قانوني وارد ايران شده و از همان زمان نيز در يک کارخانه بازيافت مواد مشغول به کار شده‌ام.

وي با اشاره به تماس آدم ربايان با او گفت: آدم ربايان در طي تماسي که با من داشتند درخواست مبلغ 150 ميليون تومان پول نقد کرده و نحوه تحويل اين مبلغ را نيز به اين شکل مطرح کردند که من بايد اين پول را از طريق بستگانم در کشور افغانستان به آنها تحويل داده تا آنها نيز پس از اطلاع و اطمينان از تحويل پول، پسرم را در داخل ايران آزاد كنند.

کارآگاهان که با توجه به نحوه پرداخت پول اطمينان داشتند که آدم ربايان به احتمال بسيار زيادي از اتباع شور افغانستان است به تحقيقات از محل سکونت خانواده کودک ربوده شده و همچنين محل کار پدر پسربچه 5 ساله پرداختند؛ در تحقيقاتي که از محل سکونت شاکي پرونده انجام شد، کارآگاهان دختربچه‌اي 8 ساله را شناسايي كردند كه پسر ربوده شده را در حال سوار شدن به يک موتورسيکلت ديده بود؛ با شناسايي اين دختربچه و با استفاده از مشاهدات وي، کارآگاهان تصوير يکي از سرنشينان موتورسيکلت را چهره نگاري كرده كه با بدست آمدن تصوير يکي از سرنشينان موتورسيکلت، اين تصوير در مقابل پدر پسر ربوده شده قرار گرفت و او نيز پس از مشاهده تصوير عنوان داشت که تصوير متعلق به يکي از کارگران افاغنه کارخانه بازيافت موادي است.

با شناسايي اين فرد به نام «محمود» کارآگاهان به نشاني کارخانه بازيافت مواد رفته و در تحقيقات خود اطلاع پيدا کردند که محمود همزمان با تعدادي از کارگران افاغنه، از زمان ربوده شدن پسربچه 5 ساله ، به بهانه‌هاي مختلف مرخصي گرفته و از آن زمان تاکنون نيز هيچگونه اطلاعاتي از آنها در دست نيست.

با شناسايي محمود و 5 نفر ديگر از کارگران افاغنه ، کارآگاهان با توجه به اطلاعات بدست آمده از محل‌هاي تردد و زندگي آنها در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران، تمامي اين مناطق را تحت مراقبت‌هاي پليسي خود قرار داده و سرانجام هر 6 نفر آنها در چهارم مرداد، در منطقه يافت آباد شناسايي و دستگير کردند.

با دستگيري اين 6 متهم، بلافاصله هر شش نفر آنها به اداره منتقل و تحقيقات پليسي از آنها آغاز شد؛ با آغاز تحقيقات از متهمان و با توجه به تناقضات موجود در اظهارات آنها، سرانجام هر شش متهم لب به اعتراف گشوده و به مشارکت و همدستي در ربودن پسربچه 5 ساله اعتراف کردند.

در اعترافات متهمان مشخص شد که اين افراد از چند سال پيش به صورت غيرقانوني وارد ايران شده و در طول اين مدت مشاغل مختلفي را امتحان کرده تا نهايتا در کارخانه بازيافت مواد، به عنوان کارگر مشغول به کار شده‌اند.

بر اساس اعترافات متهمان، با گذشت مدتي از اشتغال اين افراد در کارخانه، آنها از وضعيت مناسب مالي پدر کودک ربوده شده اطلاع پيدا مي كنند و تصميم مي‌گيرند تا با ربودن اين كودك، مبلغ 150 ميليون تومان اخاذي كنند.

در تحقيقات بعدي، ماموران دريافتند ادم ربايان پس از يک ماه کنترل خانواده شاکي و تهيه مخفيگاهي، در داخل اتاقي کوچک در يک گاراژ، سرانجام نقشه آدم ربايي انجام و در روز حادثه، محمود به همراه يکي از همدستان خود با يک دستگاه موتورسيکلت طرح هوندا 125 به محل سکونت شاکي و خانواده‌اش در خيابان تيموري رفته و اقدام به ربودن پسر 5 ساله شاکي ميكنند و همان شب نيز آدم ربايان نامه‌اي تهديد آميز را به همراه مطالبه 150 ميليون تومان پول، در داخل خانه شاکي مي‌اندازند.

کارآگاهان اداره يازدهم مبارزه با آدم ربايي پليس آگاهي تهران بزرگ در ادامه رسيدگي به اين پرونده و پس از شناسايي دقيق مخفيگاه محل نگهداري کودک ربوده شده در جنوب تهران، يك روز پس از دستگيري ضمن آزادسازي کودک ربوده شده، سه نفر ديگر از متهمان افاغنه را که وظيفه نگهداري از کودک را بر عهده داشتند، دستگيرکردند.

سرهنگ کارآگاه آريا حاجي زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، در ادامه اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر تحقيقات تکميلي در مورد شناسايي نقش هر کدام از متهمان در اين پرونده آدم‌ربايي در دستور کار قرار گرفته و متهمان براي انجام تحقيقات، در اختيار اداره يازدهم مبارزه با آدم ربايي قرار دارند.

منبع: تابناک
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید