هر روز!
هر روز!

ساخت قالب شیرینی بااستفاده ازقوطی کنسرو ساخت قالب شیرینی بااستفاده

ساخت قالب شیرینی بااستفاده ازقوطی کنسرو ساخت قالب شیرینی بااستفاده

ساخت قالب شیرینی بااستفاده ازقوطی کنسرو
ساخت قالب شیرینی بااستفاده ازقوطی کنسرو
 
۱- ابتدا یک قوطی کنسرو که سرش را بریده اید. برچسبش را کنده و خوب تمیزش کنید. مواظب باشید لبه اش دستتان را نبرد. خیلی دقت کنید
۲- حال سرش را ببرید.

۳- دور سر کنسرو را اندازه گرفته و کاغذی به همان ابعاد انتخاب کرده و به ۵ قسمت تقسیم کنید و سر هر ۵ قسمت با مداد یا خودکار علامت بزنید و سر قوطی بچسبانید.اگر حدودا دور قوطی شما ۲۵ سانت باشد باید سر هر ۵ سانت علامت بزنید. کاغذ را کمی پایینتر از سر قوطی بچسبانید و دقیقا محل علامات را روی قوطی کنسرو علامت بزنید.

 
۴- حال با انبردست سر علامت ها را یکی یکی گرفته و به داخل بکشید به طوریکه فلز تاخورده شما زاویه ای حدود ۴۵ درجه بسازد.
۵- حالا می توانید شیرینهایتان را با آن قالب بزنید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید