اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

ربیع خواه دوشنبه جراحی می کند محسن ربیع خواه به

ربیع خواه دوشنبه جراحی می کند محسن ربیع خواه به

ربیع خواه دوشنبه جراحی می کند
محسن ربیع خواه به دلیل پارگی رباط صلیبی وشنبه هفته جاری تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. به گزارش اوج، همچنین محمد ایران پوریان هم هم که با آسیب دیدگی رباط داخلی و صلیبی روبرو شده است، طی 2 هفته آینده جراحی می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید