مکان یار
مکان یار

خانه معلم آستارا آدرس: ایران - گیلان - آستارا خیابان فارابی

خانه معلم آستارا
آدرس: ایران - گیلان - آستارا خیابان فارابی

این مجتمع در مساحت ۳۷۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۷۸ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید