مکان یار
مکان یار

موزه بابل (گنجینه بابل) آدرس: ایران - مازندران - بابل بلوار

موزه بابل (گنجینه بابل) آدرس: ایران - مازندران - بابل بلوار

موزه بابل (گنجینه بابل)
آدرس: ایران - مازندران - بابل بلوار مدرس، چهارراه گنجینه

ساختمان این موزه که در سال ۱۳۰۷شمسی بلدیه یا به اصطلاح امروز شهرداری بوده رو یه مهندس آلمانی در زمان رضا خان ساخته و در طراحی اش معماری نئوکلاسیک اروپا و ایران باستان رو تلفیق کرده است.
حالا ساختمان ۳طبقه مرمت و به موزه تبدیل شده که بخش های باستان شناسی و مردم شناسی آن دیدنی است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید