هر روز!
هر روز!

نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی

نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی

نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی
نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی این پروانه ها را می توانید در خانه تهیه کرده و برای تزیین از آنها استفاده کنید. ● وسایل لازم: ▪ قیچی ▪ ورق الومینیوم ▪ مهره بیضی شکل ▪ سیم نازک ▪ انبردست ▪ چکش کوچک ▪ میخ ▪ استون و پنبه ● روش درست کردن: ابتدا طرح پروانه را روی ورق ها کشیده و با استفاده از میخ و چکش روی خط ها را فرورفته کنید. بعد با پنبه اغشته به استون روی ورق را تمییز کنید و دور تا دور طرح را ببرید. برای بدن پروانه از مهره بیضی شکل که سیم از داخل ان عبور داده اید استفاده کنید و روی ورق قرار دهید. میتوانید به بالها حالت بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید