iTech news
iTech news

تماس صوتی تلگرام با دستور قضایی مسدود شد تماس

تماس صوتی تلگرام با دستور قضایی مسدود شد 
 تماس

تماس صوتی تلگرام با دستور قضایی مسدود شد
تماس صوتی تلگرام که از شامگاه پنجشنبه برای کاربران ایرانی فعال شده بود، از امروز ظهر با دستور قضایی صادر شده در این رابطه مسدود شد.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار قرار گرفته و مدیرعامل زیرساخت (معاون وزیر ارتباطات) و مدیران اپراتورها آن را تأیید کرده‌اند، امروز صبح دستور قضایی برای اپراتورهای همراه و ثابت ارسال شده و این شرکت‌ها را موظف به مسدود کردن تماس صوتی رایگان تلگرام کرده است.
به دلیل محرمانه بودن این نامه تا کنون اطلاعات بیشتری در اختیار یا رسانه‌ی دیگری قرار نگرفته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید