مکان یار
مکان یار

موزه مردم شناسی گناباد آدرس: ایران - خراسان رضوی - گناباد‎

موزه مردم شناسی گناباد آدرس: ایران - خراسان رضوی - گناباد‎

موزه مردم شناسی گناباد
آدرس: ایران - خراسان رضوی - گناباد‎ روبروی مسجد جامع، واقع در مدرسه علمیه نجومیه

موزه مردم شناسی گناباد در مدرسه نجومیه، در کوی شرقی این شهر در نزدیکی مسجد جامع قرار داره. مدرسه نجومیه بعدها تغییر کاربری داد و به عنوان موزه مردم شناسی مورد استفاده قرار گرفت. در این موزه گوشه هایی از آداب و رسوم، مشاغل سنتی، نحوه زندگی و نوع پوشش مردم گناباد به نمایش گذاشته شده. آهنگری، پارچه بافی سنتی، سفالگری، نمدمالی، حفر قنات، عروسی، عصاری (روغن گیری;)، عطاری، گلیم بافی از جمله غرفه های موجود در این موزه ست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید