مکان یار
مکان یار

خانه معلم دورود آدرس: ایران - لرستان - دورود ابتدای بلوار

خانه معلم دورود
آدرس: ایران - لرستان - دورود ابتدای بلوار ۴۵ متری، بالاتر از آموزشگاه رانندگی نمونه

این مجتمع در مساحت ۱۶۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۳۴ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید