مطالب جالب!
مطالب جالب!

ریشه گیاه جعفری برای درمان تبخال عصاره ریشه گیاه جعفری

ریشه گیاه جعفری برای درمان تبخال
عصاره ریشه گیاه جعفری در درمان تبخال سودمند است .
گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی اراك ، با بررسی اثر ضد ویروسی عصاره ریشه جعفری مكزیكی بر ضد ویروس تبخال انسانی نوع یك و دو دریافتند : عصاره ریشه این گیاه از تكثیر ویروس تبخال جلوگیری می كند .
این بررسی همچنین نشان می دهد ، این گیاه ، ویروس تبخال نوع 2 را بهتر از نوع 1 از بین می برد .
ویروس تبخال نوع یك ، باعث عفونت لب ها ، دهان و صورت ، و ویروس تبخال نوع دو ، باعث عفونت های تناسلی می شود .
آلودگی با ویروس تبخال ، یكی از عوامل شناخته شده در افزایش خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم است.
 

پایگاه فرهنگی هنری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید