هر روز!
هر روز!

گوگل و ناسا توافق نامه امضاء کردند گوگل و ناسا

گوگل و ناسا توافق نامه امضاء کردند گوگل و ناسا

گوگل و ناسا توافق نامه امضاء کردند
گوگل و ناسا اعلام کردند که به منظور حل مشکلات محاسبات فضایی و هدایت اطلاعات فضایی به سراسر جهان از طریق اینترنت، توافق نامه جدیدی را امضاء کرده اند.
موتور جستجوی بزرگ گوگل و سازمان فضایی آمریکا (ناسا) اعلام کردند که به منظور حل مشکلات محاسبات فضایی و هد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید