مسیر سبز
مسیر سبز

عجیب‌ترین خرگوش دنیا +عکس مشرق : "آنگورا" نوعی خرگوش

عجیب‌ترین خرگوش دنیا +عکس 
 مشرق : "آنگورا" نوعی خرگوش

عجیب‌ترین خرگوش دنیا +عکس
مشرق : "آنگورا" نوعی خرگوش است که مانند دام پروش داده می شود.

این نوع خرگوش در دوران پادشاهی فرانسه و در نیمه های قرن هجدهم به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شد. پس از مدتی پرورش این نوع خرگوش در بخش های دیگر قاره اروپا و دیگر نقاط دنیا گسترش یافت.


 
اکنون خرگوش آنگورا برای استفاده از موی آن مانند دام پرورش داده می شود، و در صورت نگهداری صحیح، 7 تا 12 سال عمر می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید