هر روز!
هر روز!

اصول مصرف بهینه مکمل ها : اصول مصرف بهینه مکمل

اصول مصرف بهینه مکمل ها
: اصول مصرف بهینه مکمل ها کراتین معمولا افراد پس از تمرینات روزانه خود از مکمل های خالصی کراتینی هم استفاده می کنند و این در حالی است که با مصرف این مکمل از مصرف کراتین در این وعده نیز بی نیاز خواهید بود. گلوتامین به گزارش : افرا دمعمولا پس از تمرینات بی هوازی از گلوتامین نیز استفاده می کنند و جالب است بدانید که این مکمل علاوه بر موارد یاد شده در هر سروینگ در حدود ۵ گرم گلئتامین نیز وارد بدن می کند و از این جهت مصرف این مکمل را می توان برای تامین نیاز بدن به این اسید آمینه نیز کافی دانست. تائورین در هر سروینگ این محصول در حدود یک گرم تائورین نیز وجود دا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید