هر روز!
هر روز!

حوزه نیوز :حقوق شهروندی از سوی سیاستمداران تبدیل به جنایت علیه

حوزه نیوز :حقوق شهروندی از سوی سیاستمداران تبدیل به جنایت علیه انسان ها شده است
: حوزه نیوز :حقوق شهروندی از سوی سیاستمداران تبدیل به جنایت علیه انسان ها شده است

به گزارش : به گزارش خبرنگارخبرگزاری «حوزه» آیت الله حسینی بوشهری پیش ازظهرامروز دردیدار الهام امین زاده، مشاور رئیس جمهور در حقوق شهروندی که در سالن اجتماعات جامعه مدرسین برگزار شد با بیان اینکه در شرایط خاصی از لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار داریم و دربحث حقوق شهروندی هم نکات قابل توجهی وجود دارد گفت: بهترین مبانی برای ترویج حقوق شهروندی، مبانی اهل بیت(ع) است، زیرا اهل بیت(ع) درمورد رسیدگی به مسلمانان و همه انسانها تاکید دارند.
معاون جامعه مدرسین بابیان اینکه آنچه دراوضاع فعلی جهان ازلحاظ حقوق شهروندی می گذرد، تنها ادعایی است و در عمل اقدام به  انواع جنایت علیه مردم و مسلمانان می کنند تا آنها را کوچکترین حقوق محروم کنند،  افزود: حقوق شهرندوی به این  معنی است که همه یکسان ازحقوق بهره ببرند، متاسفانه این مسئله از سوی سیاستمداران کشورهای سلطه جو اتفاق نیافته، بلکه در دنیای زور واسلحه قرارداریم.
امام جمعه قم با تاکید براینکه سیاست مداران ازدنیای حقوقی فاصله گرفته اند و تنها به فکر منافع خود ازطریق اسلحه می باشند و ازصلح خبری نیست و اساسا توجه ای به کرامت انسانها نمی شود، اظهار داشت: حضرت علی(ع) دربحث حقوق به همه مسلمانان و حتی انسانها غیر مسلمان توجه می کنند و در مورد کرامت همه انسانها و حتی حقوق حیوانات آن هم به صورت یکسان سفارش می کند.
عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری بابیان اینکه در اسلام برای  همه انسانها حقوق واحد و مساوی است و حتی دین  در جنگ نیز به حقوق  افراد تاکید دارد، افزود: اما در جامعه امروزی حقوق وکرامت انسانها به راحتی نادیده گرفته می شود و حتی از طریق اسلام هراسی می خواهند حقوق اولیه مسلمانان را نادیده بگیرند، ولی لازم است ساکت ننشسته و
به وسیله منابع غنی اهل بیت(ع) و حضور در همایش ها و فضای بین المللی موضوع کرامت انسانی و بهره بری از حقوق مساوات برای همه انسانها را ترویج داد.
وی تاکیدکرد: حوزه درترویج حقوق برگرفته از دین و مبانی ارزشی کمک بسیار زیادی می تواند کند و بدین صورت که مباحث را استخراج نماید، ترجمه شود و دراختیار همگان و حتی مردم دنیا قراردهد.
آیت الله حسینی بوشهری با تاکید براینکه لازم است براساس نیازهای جامعه به سمت دین آمد و ثابت کرد، اسلام و قرآن برای همه روزها و زمان ها حرف برای گفتن دارد افزود: اینها سخنانی است که نباید از کنار آن به راحتی گذشت؛ یقینا وقتی همه مسائل برگرفته از دین باشد، هیچ  تردید نمی توان کرد.
معاون جامعه مدرسین بابیان اینکه برای هرقشری می توان از مبانی دینی بهره  گرفت و پیامها را در مورد موضوعات مختلف استخراج کرد، اظهار داشت: اسلام دینی غنی است و  مباحث آن برای همه زمانها است، ولی واقعیت این است نتوانستیم از این مبانی غنی دینی به  خوبی برای پیام رسانی به  همه اقشار بهره ببریم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید