مکان یار
مکان یار

قلعه ضحاک آدرس: ایران - فارس - فسا‎ ۳کیلومتری فسا این

قلعه ضحاک آدرس: ایران - فارس - فسا‎ ۳کیلومتری فسا این

قلعه ضحاک
آدرس: ایران - فارس - فسا‎ ۳کیلومتری فسا

این قلعه در بالای تپه ای در نزدیکی شهر فسا، از دوران ساسانی و اوایل اسلام به جا مانده. بر اثر حفاری هایی که در اطراف این قلعه صورت گرفته، اشیاء و ظروف سفالین و لعابدار کشف شده است.
در کتیبه های هخامنشی ، نام شهر و بخش فسا ، "پسله " یا " پیشی "بوده که نشان دهنده تاریخ باستانی این شهر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید