مکان یار
مکان یار

خانه معلم انار آدرس: ایران - کرمان - انار‎ کمربندی انار

خانه معلم انار
آدرس: ایران - کرمان - انار‎ کمربندی انار

این مجتمع در مساحت ۵۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۳۲ تخت، ۵ سوئیت و ۲ اتاق را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید