مکان یار
مکان یار

سرای کبیر (سرای بزرگ) | Grand Serail آدرس: لبنان - بیروت

سرای کبیر (سرای بزرگ) | Grand Serail آدرس: لبنان - بیروت

سرای کبیر (سرای بزرگ) | Grand Serail
آدرس: لبنان - بیروت Grand Serail، Beirut، Lebanon

سرای کبیر یا سرای بزرگ که مقر نخست وزیر لبنانِ درست بالای یک تپه واقع شده و در مرکز بیروت چند خیابان دور از ساختمان مجلس لبنان قرار گرفته. سرای کبیر یک اثر تاریخیِ که بخش های تاریخی مهمش، ساخته شده در دروان عثمانی هستش که دیدنیش به همه گردشگرا پیشنهاد میشه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید