نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

کتاب صوتي سپهر سخن فردوسي (شاهنامه) مشخصات عنوان: سپهر سخن

کتاب صوتي سپهر سخن فردوسي (شاهنامه) مشخصات عنوان: سپهر سخن

کتاب صوتي سپهر سخن فردوسي (شاهنامه)

مشخصات
عنوان: سپهر سخن فردوسی (شاهنامه)
ناشر: نور رايانه سپهر
نويسنده: فردوسی
گوينده: اسماعیل قادر پناه
نوع بسته بندي: کيپ کيس
ساير توضيحات: قرائت متن کامل شاهنامه فردوسی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه، در سه لوح فشرده، ارائه فهرست درختی داستان های شاهنامه فردوسی به همراه امکان پخش صوت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید