بررسی خودرو
بررسی خودرو

ایده گوگل برای حفظ جان عابرین پیاده گوگل برای

ایده گوگل برای حفظ جان عابرین پیاده 
 گوگل برای

ایده گوگل برای حفظ جان عابرین پیاده
گوگل برای کاهش آسیب‌های وارده به عابرین پیاده، اختراعی عجیب و غریب به ثبت رساند.
همانطور که تصویر تا حدودی گویای ماجراست، برای بهبود ایمنی خودرو در هنگام تصادف با عابرین پیاده که بیشتر از خودرو و سرنشینان داخلی آن، مربوط به همان عابر پیاده می‌شود، کمپانی گوگل اختراعی عجیب به ثبت رسانده که پس از برخورد، عابر پیاده به خودرو چسبیده و مانع پرتاب آن به جلو و یا عقب می‌شود و در این صورت می‌تواند تلفات عابرین پیاده را به حداقل رساند. این غول فناوری معتقد است که راه حل ذکر شده را می‌تواند بر روی ماشین‌های خودران خود اجرا کند.
در نگاه اول اختراع این شرکت خنده دار و دارای مشکلات بسیار زیادی به نظر می‌رسد، به عنوان مثال برای چسبیدن عابر پیاده به خودرو پس از برخورد، قطعاً به یک ماده چسبنده نیاز است که اگر از همان ابتدا بر روی سطح خودرو باشد، مستعد جذب اشیائ دیگر به بدنه خودرو است که باعث کثیف شدن آن در هر شرایطی می‌شود. اگر هم این ماده پس از برخورد واکنشی از خود نشان می‌دهد یا از طریق مجاری روی کاپوت بر روی سطح بدنه پاشیده می‌شود تا عابر پیاده را جذب خود کند، باید دارای پمپ‌های واکنش سریع و پرقدرت در کنار تعداد بیشماری از مجاری خروجی باشد تا در سریع‌ترین زمان ممکن سطح بدنه را پوشش دهد.
با این حال، کمپانی گوگل توضیحاتی در رابطه با این اختراع خود داده است. گوگل گفته که برای اجرایی کردن این ایده عجیب و غریب، از چسب بر روی کاپوت، سپر و گلگیرها استفاده خواهد کرد که پوششی سخت بر روی آن بوده و پس برخورد عابر پیاده با خودرو، این پوشش روی چسب‌ها خُرد شده و باعث انتشار ماده چسبنده و سپس چسبیدن عابر پیاده به بدنه خودرو می‌شود.
به هرحال این ایده توسط سایر رسانه‌های خودرویی غیرعملی و تخیلی توصیف شده و احتمال تحقق آن را بسیار پایین پیش بینی کرده‌اند، هرچند کمتر کسی پیدا می‌شود که مخالف چنین طرح‌هایی برای حفظ جان عابرین پیاده در صورت عملی شدنش باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید