هر روز!
هر روز!

خانه جالب قوری چای (عکس) : خانه جالب قوری چای

خانه جالب قوری چای (عکس) : خانه جالب قوری چای

خانه جالب قوری چای (عکس)
: خانه جالب قوری چای (عکس)
: پیرمردی که رویاهایش واقعیت بخشید.
 
به گزارش : مجله تالاب : یک مرد 64 ساله خانه ای را برای خود به شکل قوری ساخته است. این مرد در این خانه کروی هم اکنون در حال زندگی کردن است و دنیای خود در قوری چای لذت می برد.

عکس های خانه ای به شکل قوری چای
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید